Право

Юридична служба пивоварної компанії AB InBev Efes увійшла до переліку найкращих юридичних служб GC Powerlist Центральної та Східної Європи за версією авторитетного видання Legal 500.

Денис Хренов, в.о. генерального директора AB InBev Efes, зазначає: «Наш відділ з правових питань і корпоративних відносин сприяє дотриманню глобальних цілей компанії, принципів прозорості бізнес-процесів, збереженню репутації надійного партнера, а також демонструє високу організаційну культуру. Тому нам дуже приємно отримати визнання такого авторитетного видання».

У компанії AB InBev Efes відділ з правових відносин і корпоративних комунікацій здійснює також антикризовий менеджмент та юридичне консультування, займається ліцензуванням, зв’язками з громадськістю та державними структурами, впроваджує соціальні проекти, долучається до глобальних ініціатив зі сталого розвитку тощо.

Протягом 30 років видання Legal 500 аналізує діяльність юридичних компаній у всьому світі. У нових випусках Legal 500 у співпраці з іншими професійними виданнями – Legal Business, GC Magazine та The In-house Lawyer – більше уваги приділяється внутрішнім юридичним службам та консультантам. Адже саме вони займаються правовим супроводом для забезпечення діяльності ефективної бізнес-моделі.

GC Powerlist – це серія публікацій, які висвітлюють найвпливовіші на сьогодні внутрішні юридичні служби в бізнесі. В останніх випусках, які незабаром будуть опубліковані, можна побачити команди з України, Норвегії, Гонконгу, Ірландії, Чилі та Середнього Сходу, а також Бразилії, Австралії, Індії, Італії, Швеції, Колумбії, Іберії та Франції.

Дізнатися більше можна за посиланням: www.legal500.com/gcpowerlistwww.legal500.com/gcpowerlist.

Окружной административный суд г. Киева удовлетворил исковые требования Arricano Group (ЧАО «Лівобережжяінвест») в полном объеме, что отражено в решении Окружного административного суда г. Киева от 25 октября 2018 года.

Юридический департамент Arricano совместно с юристами KPMG Law Ukraine успешно защитили интересы компании в споре с фискальными органами относительно корректности отображения показателей, в том числе, право на увеличение регистрационного лимита в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость (СЕА НДС) и отмене неправомерно назначенной пени. Команда защитников доказала в суде, что отрицательное значение по НДС может использоваться для уменьшения налоговых обязательств по НДС и для одновременного увеличения регистрационной суммы в СЕА НДС в любом периоде, без каких-либо ограничений.

Светлана Ренькас, руководитель юридического департамента компании Arricano, рассказывает, что иск был подан еще в апреле 2017 года. Главным мотивом подачи иска было нарушение норм закона Налогового кодекса Украины органами Государственной фискальной службы, в результате чего налогоплательщик, одна из компаний Arricano Group, был лишен права на зачисление отрицательного значения НДС, предусмотренного Налоговым кодексом Украины в XX разделе, 2 подразделе, 33 пункте.

В 2015 году, в связи с переходом на новую электронную процедуру администрирования   НДС, изменились формы налоговых накладных. В результате Государственная налоговая инспекция в Шевченковском районе г. Киева не признала законное право ЧАО «Лівобережжяінвест» (Arricano Group) на остаток налогового кредита в размере 1,9 млн. грн. и насчитала пеню в размере 1 млн. грн. Юридическая служба Arricano, опираясь на действующий налоговый закон, отправляла запросы в Государственную фискальную службу с указанием на ошибки, на неправомерные действия налоговой инспекции, с просьбами устранить нарушения. Однако нарушения устранены ни были. Вследствие сложившейся ситуации налогоплательщик вынужден был обратиться в суд с иском о признании бездеятельности Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Главного управления ГФС в г. Киеве противоправной, об отмене неправомерно начисленной пени, об учете всех показателей, указанных в декларации по НДС согласно законодательству Украины.

В процессе судебного обжалования были опротестованы аргументы фискального органа (Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе г. Киева) об отсутствии у компании Arricano Group (ЧАО «Лівобережжяінвест») права на использование остатка отрицательного значения НДС для погашения текущих налоговых обязательств и увеличение регистрационной суммы в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость (СЕА НДС). В результате судебного разбирательства было восстановлено право компании на правомерно сформированное отрицательное значение НДС и отменено безосновательно начисленную пеню.

 «Своим решением Административный суд закрепил определенное законом безусловное право налогоплательщика на зачисление всей суммы отрицательного значения НДС, несмотря на практику государственной фискальной службы, которая существовала в 2015 году, - рассказывает Свтелана Ренькас, руководитель юридического департамента компании Arricano. - Также мы уверены, что апелляционный суд поддержит решение административного окружного суда города Киева, в случае подаче апелляционной жалобы ответчиками».

14 грудня о 16:00 год у Верховній Раді України відбулась презентація соціологічного дослідження на тему: «Адвокація і Лобізм – запит суспільства». Міжнародна компанія SIC GROUP, спільно з Research & Branding Group, провела презентацію дослідження на тему: «Адвокація і Лобізм – запит суспільства», в рамках чергової зустрічі членів Української асоціації професіоналів у сфері GR і лобістів.

 

Розпочала захід Катерина Одарченко, партнер компанії SIC Group Ukraine, засновник Української Асоціації професіоналів у сфері GR та лобістів (UAGRPL), яка розповіла про важливість цивілізованої комунікації між владою та бізнесом для держави загалом.  І саме Українська Асоціація Професіоналів у сфері GRі Лобістів намагається донести суспільству через медіа проекти важливість прозорої, відкритої лобістської діяльності для держави. Катерина Одарченко відмітила, що в Асоціації є певні досягнення в цьому напрямку, а Законопроект 5661 «Про публічну адвокацію» вже поданий до Верховної Ради. Даний законопроект є консенсусним, адже серед ініціаторів проекту Закону депутати з різних політичних партій.

Кукіна Зінаїда, як член Української Асоціації професіоналів у сфері GR та лобістів розповіла про поточну роботу та успіхи Асоціації. Зазначивши, що для розуміння поглядів суспільства щодо практик адвокації, вперше в Україні було проведено соціологічне дослідження щодо розуміння форм діалогу між громадськістю, бізнесом та владою. В рамках дослідження, були дані відповіді на питання: чи є українців розуміння, що таке лобізм та адвокація? як ставиться суспільство до лобізму? чи потрібна в Україні легалізація та регламентація лобістської діяльності? та багато інших питань, які мають практичну користь як для публічних політиків та практиків адвокації, так і для перспективного ринку GR-послуг.

На ці та інші запитання, дав відповідь Олексій Ляшенко - аналітик компаніїї Research&Branding Group, який розповів, що за результатами дослідження, загалом, відношення українців до практики реалізації інтересів різних груп громадян через вплив на органи влади залежить від ситуації (50% опитаних). Розподіл тих, хто ставиться загалом позитивно чи негативно майже однаковий і складає меншість (13% та 14% відповідно). Майже кожному четвертому з опитаних було важко визначитися з відповіддю (23%).

Запитання щодо розуміння самих понять «лобізм» і «адвокації» є проблемним. Дві третини українців не розуміють що означають ці поняття і лише кожний десятий впевнений, що розуміє про що йдеться. Загалом, поняття «адвокація» викликає більш позитивні асоціації, ніж «лобізм». «Адвокація» у 12% викликає переважно позитивні асоціації, у 7% – переважно негативні та у 41% опитаних – нейтральні. Тоді як «лобізм» – у 4% викликає переважно позитивні асоціації, при цьому у 20% – переважно негативні та у 36% – нейтральні. Окрім того, 27% відповіли, що «лобізм» - це легалізований вид корупції чи корупція як така, 43% відсотка взагалі не змогли віднести себе до того чи іншого розуміння. Але все ж таки, 30% погодились, що це діалог і цивілізований засіб впливу на владу.

На думку українців, лобістська діяльність найбільш поширена в сферах політики (56%) та економіки (39%). Далі, зі значним відставанням, йдуть: зовнішня політика (14%), правозахисна діяльність (12%) і соціальна сфера (10%). Найчастіше, на думку опитаних, практикують лобістську діяльність діючі представники влади (39% - законодавчої, 37% - виконавчої і 18% - судової).

Лобістська діяльність, у розумінні громадян, передбачає парламентські і експертні методи: складання законопроектів й винесення їх на обговорення в парламент (30%), виступи в профільних комітетах (18%), підготовка аналітичних матеріалів та проведення практичних конференцій (11%). Щодо непарламентських та вуличних методів впливу – психологічний тиск на владу 23% відносять до лобістської діяльності, організацію пропагандистських кампаній в ЗМІ – 20%, мітинги і страйки – 11%. Слід також відзначити значне число респондентів, які відзначили такі специфічні методи як підкуп посадових осіб (17%) та особисті зв'язки з державними діячами (17%).

На думку українців, лобізм та адвокація найбільш поширені в США (10%), Україні (7%), Росії (5%). При цьому кількість згадок про США зростає з 5% на Заході України до 17% опитаних на Сході. Як й у випадку з коректним розумінням поняття лобізму, 30% опитаних підтримує необхідність легалізації і чіткого регламентування діяльності в сфері лобізму, в той час як 22% - протилежної думки. 47% не змогли дати чіткої відповіді. До речі, цікавими є відповіді, наголосив Олексій Ляшенко, коли справа стосується міжнародних відносин: у питанні необхідності системної лобістської діяльності в міжнародному просуванні інтересів України, число прихильників (39%) істотно перевищує число противників (15%).

 

Після презентації дослідження, виступив Ігор Лапін - народний депутат України VІІІ скликання, який висловив свою думку щодо необхідності законодавчого врегулювання лобістської діяльності. Народний депутат сказав, що дані презентації наводять на важливі висновки, які мають практичну користь для процесу впровадження врегульованої практики лобіювання в Україні. Перш за все, соціологічне дослідження показало, що українське суспільство ще недостатньо обізнане в питанні практики лобізму та адвокації, й що не має однозначної громадської думки з цього приводу. Тому існує необхідність й надалі проводити просвітницьку діяльність щодо тематики цивілізованого лобізму.

 

Після чого, слово взяв Альберт Фельдман - директор українсько-ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені Голди Меїр, який поділився досвідом практик цивілізованого лобіювання в Ізраїлі та дав практичні рекомендації для України. Андрій Перевертаєв - cпеціаліст з питань енергетики групи координації проектів Міненерговугілля, розповів про те, яким чином відбувається, так зване, лобіювання в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України сьогодні та які проблеми слід вирішувати.

 

Юрист, Юлія Висоцька, під час обговорення наголосила, що Україна потребує налагодження якісної комунікації між бізнесом і владою заради впровадження європейських стандартів розвитку GR та лобізму.В контексті боротьби з корупцією в Україні, прийняття законодавчої бази щодо врегулювання практики адвокації є актуальним, тим більше, що громадська підтримка в цьому питанні є відносно високою. Поєднання цих тез дасть позитивні результати в боротьбі з корумпованими неформальними зв’язками між групами впливу та владою.

На завершення, кожен із присутніх міг висловити своє бачення щодо вирішення проблем практики адвокації в України, тож учасники жваво дискутували та обмінювались власними думками.

В Украине создана общественная организация «Общественная палата аудиторов, юристов и экономистов». Ее цель – отстаивание честных правил работы на рынке аудиторских услуг, а также борьба против монополизации на этом рынке.

Толчком для создания общественной организации стало массовое недовольство украинских аудиторов работой Аудиторской палаты. Данный орган является регулятором для аудиторов и аудиторских фирм, и только он уполномочен выдавать или забирать сертификаты, а также включать или исключать аудиторов из реестров, которые дают право на работу в этой сфере.

По словам главы общественной организации «Общественная палата аудиторов, юристов и экономистов», юриста Марии Еремеенко, в последнее время участились случаи давления на украинских аудиторов, что может свидетельствовать о желании некоторых членов Аудиторской палаты зачистить рынок под конкретные фирмы, то есть монополизировать его.

Так, по итогам 2016-го года в Украине осталось всего 1002 аудиторских фирмы и аудиторов-предпринимателей. В то время как еще в 2012 году их было 1609. Предполагается, что по официальным итогам нынешнего года сертифицированных работников данной сферы останется еще меньше.

Как рассказывает Мария Еремеенко, ей известно о многих случаях вымогательства со стороны некоторых членов Аудиторской палаты, о лишении аудиторов сертификатов по надуманным причинам, а также о внеплановых проверках, которые проводятся с целью «зачистить» рынок.

Аудиторская палата Украины – это независимый орган-регулятор, в который входит 20 членов. Половину из них делегируют государственные структуры, а вторая половина – это представители частных аудиторских фирм.

Особенностью данного органа является то, что государственные органы не имеют почти никакого влияния на него, и таким образом не могут защитить аудиторов от монополизации на этом рынке. «Поэтому и было принято решение создать общественную организацию», - рассказала Мария Еремеенко.

По ее словам, «Общественная палата аудиторов, юристов и экономистов» в первую очередь займется тем, чтобы донести до общественности ситуацию в Аудиторской палате Украины. Конечная цель организации – добиться справедливости, законности и полной объективности в работе АПУ.

Відбувся ІХ З’їзд Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України»

11 листопада 2017 року в IQ Business Center відбувся З’їзд Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України».

 

З’їзд був відкритий вітальною промовою Олега Рачука, який  виступив зі звітною доповіддю Президента про роботу Асоціації адвокатів України за 2015-2017 рр.

 

За підсумками виступу, усі делегати відмітили досягнення Олега Рачука на посаді Президента ААУ, а саме: успішні впровадження нових щорічних форумів ААУ, активну законотворчу діяльність, міжнародне співробітництво та спільне дозвілля членів ААУ.

 

Неупередженість, демократичність та взаємопоміч - під таким гаслом були проведені роки президентства Олега Рачука.

 

Головою З’їзду було обрано Ольгу Дмитрієву, адвоката, Голову Наглядової Ради ААУ. Пані Ольга бере активну участь у проведенні всіх заходів ААУ, виступає генератором креативних ідей та нових проектів ААУ.

 

Секретарем З’їзду було обрано Аксьонову Ганну, виконавчого директора ААУ. Діяльність в ААУ для неї не просто робота, це справа життя, у яку пані Ганна вкладає і розум, і душу.

Про фінансову діяльність доповів Ігор Сергійович Мокін, адвокат, Голова Ревізійної комісії ААУ.

 

З промовою  на посаду кандидата в Президенти ААУ виступила Зоя Ярош, яка була членом ААУ з 2006 року, очолювала комітет з банківського  права ААУ, а у 2015 році була обрана на посаду Віце-президента ААУ. У своїй промові Зоя Ярош подякувала всім колегам за роботу у складі Асоціації. Підкреслила основні здобутки ААУ та зазначила ключові плани роботи в майбутньому.

 

Одноголосним рішенням делегатів IХ З’їзду Всеукраїнської громадської організації “Асоціація адвокатів України”, шляхом відкритого  голосування було обрано:

 

Президента ВГО "Асоціація адвокатів України"- Ярош Зою Володимирівну.

 

Віце-президента ВГО "Асоціація адвокатів України"-Мацелюха Віталія Анатолійовича, який чолював Київське міське відділеня ААУ, приймав активну участь у організації спортивних заходів ААУ.

 

До складу Правління ААУ нової каденції було обрано:

 

Вдовичена Олега Олександровича;

Власюк Катерину Петрівну;

Городецьку Антоніну Дмитрівну;

Гупало Катерину Петрівну;

Клочкова Володимира Володимировича;

Костюченко Олену Юріївну;

Наума Віталія Миколайовича;

Олійника Олександра Васильовича;

Павленко Олександру Сергіївну.

 

До складу Ревізійної комісії ВГО “Асоціація адвокатів України” ввійшли:

Мокін Ігор Володимирович;

Балацька Оксана Валеріївна;

Гурська Анастасія Сергіївна.

 

До складу Наглядової Ради ВГО “Асоціація адвокатів України”:

 

Дмитрієва Ольга Леонідівна;

Тимченко Тетяна Анатоліївна;

Покотило Ігор Миколайович;

Резнік Артур Борисович;

Дубчак Леся Сергіївна.

 

Всі делегати мали можливість надати свої побажання та пропозиції щодо роботи ААУ.

Зі щирими привітаннями і побажанням успіхів у здійсненні своєї діяльності новообраним членам З’їзд оголосили закритим.

 

Коментарі

Изображение
Робер Герцог:"Жодних нових зобов'язань і обмежень".
23.08.2018
Професор Страсбурзького університету, експерт Ради Європи Робер Герцог... Подробнее...
Изображение
Андрій Доценко, керівник компанії Sky Building: "Моно-міста, як спадок від СРСР"
29.11.2017
У спадщину від Радянського Союзу нам дісталося багато населених пунктів, які... Подробнее...
Изображение
Світлана Теуш: "Сонячна енергетика в Україні є досить привабливою"
03.11.2017
1.      Вітаю. Темою вашого виступу на конференції «Solar Energy Ukraine... Подробнее...
Изображение
Бернард Юкер: "Ви не можете планувати кар'єру"
14.07.2017
Після 37 років роботи в компанії АББ, Бернард Юкер планує піти у відставку. Він був... Подробнее...

Новини у фотографіях 

Партнери

 

Контакти

 

 

 Інформаційна агенція "Бізреліз" (Bizreliz)

 КИЇВ - ПОЛТАВА

 e-mail: biz@bizreliz.com

e-mail: bizreliz@ukr.net

 e-mail: bizreliz@gmail.com

Copyright © 2010. Бізреліз    Усі права захищені