Екологія

Президент України є гарантом Конституції, якою визначено право громадян на довкілля, безпечне для життя та здоров’я. Однак, жоден з кандидатів поки що не озвучив свого чіткого плану щодо протидії та адаптації до зміни клімату на державному рівні. Тож активісти з громадських організацій сформували перелік нагальних екологічних проблем і закликають кандидатів озвучити відповіді на головні питання:

 1. Як ви плануєте прискорити темпи апроксимації українського законодавства до європейських стандартів та виконання заходів з реалізації Угоди про асоціацію України та ЄС?
 2. Яким чином ви бачите захист природних багатств (ліси, надра, земля, вода та інші) України від монополізації?
 3. Як ви допоможете забезпечити незалежність екологічної політики від політичних та економічних інтересів великих фінансово-промислових груп?
 4. Якою ви бачите реформу системи дозволів на забруднення (повітря, водних ресурсів, ґрунтів, поводження із відходами)?
 5. Чи маєте ви позицію щодо проблеми переробки українських відходів в державі та за її межами, і, якщо так, то яку саме?
 6. Яким чином ви бачите баланс між економічною та екологічною складовими виробництва на застарілих потужностях більшості промислових підприємств України?
 7. Яким чином ви бачите перезавантаження природоохоронного органу, забезпечивши відсутність корупційної складової у ході реалізації контрольних повноважень?
 8. Чи підтримуєте ви гармонізацію рівнів екологічних податків із європейськими та світовими?

Представники громадських організацій закликають кандидатів публічно зафіксувати своє бачення вирішення зазначених екологічних проблем. Також, декларують свою готовність брати участь в обговоренні екологічних політик з кандидатами.

Більше про екологічний порядок денний можна дізнатися на сайті проекту.

В рамках міжнародної виставки обладнання та технологій для очищення міських і промислових викидів, очищення пилу та газу – Waste Air & Gas Management 2018 – директор департаменту охорони навколишнього середовища ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Ліана Максименко поділилася досвідом впровадження системи екологічного моніторингу на підприємстві.

Вона охоплює 5 основних підсистем моніторингу:

 • атмосферного повітря;
 • промислових викидів від стаціонарних джерел викидів;
 • стічних вод;
 • відходів;
 • грунтів.

  Ще у 2014 році на підприємстві з'явилися три пости контролю якості атмосферного повітря в зоні впливу металургійного, коксохімічного та гірничого виробництв. Вони оснащені сучасними газоаналізаторами з виміру оксиду вуглецю, оксидів азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню та пиловимірювачами – інноваційними в Україні приладами виміру концентрації пилу. Від травня 2017 року дані постів в автоматичному режимі розміщувалися на сайті підприємства. У 2018 році під час проведення планового ремонту та перевірки приладів постів було придбано та встановлено нове програмне забезпечення. Після завершення робіт дані з постів в онлайн-режимі поступатимуть на сайт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у міський модуль «Екомоніторинг» і на сайт моніторингу екологічної ситуації у Дніпропетровської області.

  Ведеться і моніторинг промислових викидів від джерел підприємства. Завдяки новим інвестиційним проектам встановлено прилади на 27 джерелах викидів. Ці дані, разом із технологічними, поступають операторам постів у цехах для аналізу та реагування. У планах підприємства – впровадження локальних систем екомоніторинга під час реалізації інвестиційних проектів з реконструкції конвертерів №№ 1–3, агломашин №№ 1–3 другого аглоцеха, обертових обпалювально-вапняних печей №№ 1–5, доменної печі № 9 тощо.

  Крім того, в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» впроваджується і система автоматизованого моніторингу стічних вод. Ще десять років тому були введені три автоматизовані водомірні пости обліку обсягів стічних вод. Дані з них передаються в онлайн-режимі. У 2017–2018 роках на двох постах контролю здійснюється безперервний автоматичний моніторинг за сімома показниками: рН (вага водню), хлориди, залізо, нафтопродукти, зважені речовини, температура та обсяг. На постах встановлено аналітичне обладнання провідних світових виробників – Hach Lange (Німеччина), Seibold Composer (Австрія), SYSTEA (Італія), Sontek (США). Вже проведені пуско-налагоджувальні роботи та приймальні випробування.

  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжить розвивати систему екологічного моніторингу, встановлювати на об'єктах сучасні прилади контролю та аналізу. Отримання своєчасної та достовірної інформації дає можливість підприємству оперативно реагувати та приймати рішення щодо мінімізації шкоди, розробляти та виконувати природоохоронні заходи.

  Довідка:

  Найбільш масштабні інвестпроекти останніх декількох років, які допомогли значно понизити промислове навантаження на навколишнє середовище:


  - реконструкція установок очищення газу від підбункерних приміщень і ливарних дворів доменних печей № 6 і № 8 і установка високоефективних електрофільтрів, що привело до зниження викидів більш ніж на 40% від їхнього загального обсягу по доменному цеху № 1;
  - будівництво нових установок очищення газу від конвертерів №№ 4, 5 і 6, що дозволило зменшити викиди більш ніж на 30% від їхнього загального обсягу по конвертерному цеху;
  - будівництво нових коксових батарей №№ 5, 6 з установкою безпилової видачі коксу – це допомогло скоротити викиди по ним більш ніж на 50% під час виробництва коксу;
  - будівництво нової установки очищення газу від хвостових частин агломашин №№ 5, 6 другого агломераційного цеху – в результаті викиди пилу зменшилися більш ніж на 20% від їхнього загального обсягу по аглоцеху № 2 (наступного року розпочнеться реконструкція агломашин №№ 1 і 4, а у 2020 році – ще двох).
 • За останній рік в Україні все частіше чутно “крики душі” з різних куточків України про численні екологічні проблеми, пов’язані із незаконним, надмірним застосуванням пестицидів. Потерпають від пестицидів і люди, і тварини, і довкілля. Зокрема, за даними Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, в травні-червні 2018 року стався масовий замор бджіл через надмірне використання пестицидів аграріями. Загалом за даними Держслужби, в Україні цьогоріч постраждали 1408 пасік та повністю загинули 12800 бджолосімей. Внаслідок використання пестицидів з порушенням природоохоронних та санітарних норм в нашій державі масово гинуть також кролі, домашня птиця, дикі тварини, знищуються посіви, кущі та дерева. 

  Селяни потерпають від авіаційного розпилювання пестицидів, внесення пестицидів на поля близько до будинків селян, і в результаті вдаються до радикальних заходів щодо захисту свого здоров’я.

  В Україні протягом 2016-2017 років було зареєстровано 1092 дозволених до використання пестициди і агрохімікати, у тому числі 298 пестицидів І і ІІ класів – надзвичайно небезпечних.1

  У відповідності до пункту 2.2. Державних санітарних правил (ДСП) 8.8.1.2.002-98 «Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності» практичне застосування, тобто внесення підприємствами пестицидів I та II класів небезпечності здійснюється лише за умови постійного контролю санітарно-епідеміологічної служби. В результаті реорганізації СЕС повноваження контролю за дотриманням санітарного законодавства передані Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба). Проте насправді контроль за жодним з пестицидів у воді, повітрі, ґрунтах, які саме пестициди використовують агропідприємства та в якій кількості, чи законно вони ввезені в Україну та чи не використовуються заборонені до використання в Україні або протерміновані, жодним державним органом на сьогодні не здійснюється.

  Не можна забувати, що пестициди – це токсичні речовини, їхні сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям. Також їх використовують проти гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.

  На жаль,  державні органи не відстежують, які пестициди і в якій кількості вносяться підприємствами. Відсутні акредитовані лабораторії у Держекоінспекції та Держпродсподивслужбі, які могли б контролювати вміст пестицидів у воді, ґрунтах, повітрі. Тому в Україні підприємства надмірно і безконтрольно використовують пестициди, у тому числі ті, які заборонені в Європі, знаючи про відсутність відповідальності за порушення, що завдають нищівної шкоди довкіллю та здоров’ю людей.

  Щоб налагодити контроль за використанням пестицидів Міжнародний благодійна організація "Екологія-Право-Людина" кілька  місців тому подала позов проти Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства аграрної політики та Міністерства екології та природних ресурсів, бездіяльність яких є не тільки протиправною, але і злочинною через повне ігнорування проблеми забруднення довкілля та погіршення здоров’я жителів України.

  Останні тенденції та наукові дослідження в Європі та світі свідчать про потребу переходу до природніх способів ведення сільського господарства, до обмеження використання пестицидів, заборони використання особливо небезпечних пестицидів (напр.гліфосат – торгова назва "Раундап") через їхню здатність спричиняти ракові захворювання.

  Яким шляхом піде Україна – нам обирати!

   

   

     http://epl.org.ua/environment/chy-vporayetsya-ukrayinska-femida-z-problemoyu-bezkontrolnogo-vykorystannya-pestytsydiv/

  Запровадження в Україні «зеленого» тарифу на спалювання відходів загрожує довкіллю і здоров’ю людей, економічно не обґрунтоване та суперечить директивам Європейського Союзу. Такого висновку дійшли експерти під час круглого столу «Шлях України до європейського управління відходами. Чи потрібен Україні «зелений» тариф на спалювання відходів?», що проходив 4 грудня 2017 року за фінансової підтримки ЄС.

  «Підхід до поводження з відходами у країнах ЄС базується на піраміді, де спалювання − передостанній варіант перед захороненням. Застосування «зеленого» тарифу на спалювання відходів може сприяти його стимулюванню у порівнянні з іншими формами утилізації, які стоять вище у піраміді поводження з відходами (запобігання утворенню, повторне використання, переробка) і повинні мати пріоритет, щоб лише невелика частка відходів підлягала спалюванню. Таким чином ЄС вважає, що застосування «зеленого» тарифу для спалювання відходів є неналежним кроком», ‒ зазначив керівник сектору довкілля Представництва ЄС в Україні Жан Франсуа Море.

  Як повідомили учасники дискусії, зараз у Верховній Раді зареєстрований проект Закону 4835 «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії». Автори документу пропонують віднести побутові відходи до альтернативних джерел енергії та встановити державну дотацію («зелений» тариф) для підприємств, які спалюватимуть сміття. При цьому запропонований тариф ‒ один з найвищих в країні і не має економічного обґрунтування. Так, з 01.01.2017 по 31.12.2019 пропонується застосовувати коефіцієнт 3.0, що перевищує показники для поширеної в країнах ЄС електричної енергії, виробленої з енергії сонця чи вітру.

  Спалювання відходів призводить до викидів високотоксичних речовин (діоксинів, фуранів, бензапіренів, важких металів), які не контролюються в Україні. Потрапляючи в організм, вони можуть викликати захворювання органів дихання, серцево-судинної системи, появу ракових пухлин. Щоб цього уникнути, підприємства мають встановити дороге технологічне та очисне обладнання з довгостроковим терміном окупності. Наприклад, на сміттєспалювальному заводі у польському місті Познань обладнання для очистки викидів коштує 140 млн злотих.

  Як зазначила експерт МБО «Екологія-Право-Людина» та групи «Охорона довкілля» РПР Тетяна Тевкун, «зелений» тариф на спалювання сміття не відповідає нещодавно схваленій Національній стратегії управління відходами та вимогам Директиви 2009/28/ЄС про відходи. Ці документи не передбачають заохочення державою вироблення енергії з відходів. Адже таке стимулювання гальмує перехід до циркулярної (або безвідходної) економіки.

  Тож Україна має розробити закон про відходи в новій редакції, що буде враховувати вимоги екологічної безпеки та європейських директив.

  Додаткова інформація: Круглий стіл проходив в межах проекту ЄС «Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами» (бюджет 493 086 євро, тривалість: червень 2016 – липень 2019), який реалізовують «Екологія-Право-Людина» у партнерстві з громадською організацією «Екологічні ініціативи».

  «Зелений» тариф ‒ спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії.

  За даними Мінрегіону, в Україні за 2016 рік (без урахування даних АР Крим та м. Севастополь) утворилось понад 49 млн м3 (в 2015 – 48 млн м3) побутових відходів, або близько 11 млн тонн, які захоронюються на 5,5 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 9 тис. га. При цьому лише 5,8% побутових відходів було перероблено та утилізовано, з них 2,71 % спалено, а 3,09% побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи.

  Nestlé має репутацію світового лідера, що корелює свою діяльність із урахуванням проблем, пов’язаних зі зміною клімату. Цього року Nestlé увійшла до почесного Списку А — найвищої відзнаки програми Carbon Disclosure Project (CDP), спрямованої на скорочення викидів парникових газів. Це стало закономірним результатом виконання зобов’язань компанії по охороні навколишнього середовища та, зокрема, по зменшенню викидів вуглецю та пом’якшенню кліматичних ризиків.

  Carbon Disclosure Project (CDP) — це міжнародний проект інформування про викиди вуглекислого газу. Метою організації є скорочення викидів парникових газів та активне використання відновлюваних джерел енергії. Глобальна система розкриття інформації  дозволяє компаніям контролювати свій вплив на навколишнє середовище. Головна мета Nestlé — покращувати якість життя та сприяти здоровому майбутньому. Вирішення проблем зміни клімату є одним з актуальних питань, що стоїть на шляху до цієї мети.

  Діяльність Nestlé заснована на принципах Створення спільних цінностей, що означає, створення цінностей для компанії та суспільства, зокрема у сфері охорони навколишнього середовища. За останні 10 років компанія Nestlé у світі досягнула суттєвого прогресу: прямі викиди парникових газів на тону продукту були зменшені на 39% при збільшенні виробництва на 46%. Така позитивна динаміка зумовлена переходом на екологічно чисті палива, зокрема, відновлювальні джерела енергії (частка відновлювальної енергії відносно загальної кількості енергії, що використовується заводами Nestlé по всьому світу на сьогодні складає 17%).

  Nestlé в Україні, як і в цілому в світі, активно працює над виконанням своїх зобов’язань зі скорочення небажаного впливу на довкілля й в рамках цього процесу запровадила на фабриках за минулий рік понад 15 енергоощадних проектів, які покращують екологічні показники. Зокрема, на фабриці з виробництва холодних соусів у смт Торчин, Волинської обл. в 2016 році було успішно реалізовано проект з рекуперації тепла, суть якого полягає у використанні теплової енергії, яка виділяється під час охолодження продуктів, для нагріву води, що, в свою чергу, використовується у процесі їх  приготування. Це дозволило зменшити викиди парникових газів, а також зменшити використання енергоресурсів: споживання води скоротилося на 60%, а витрати енергії для виробництва кетчупів, заправок та червоних соусів – на 23%.

  Особливе місце у сфері інтересів Nestlé займає вода: компанія завжди шукає нові методи економного використання ресурсу. Одним з них став цьогорічний проект з реконструкції парогенераторного обладнання, реалізований на фабриці з виробництва вермішелі швидкого приготування – ТОВ «Техноком».  Зменшення енерговитрат веде до суттєвого зменшення викидів СО2. На ТОВ «Техноком» для зменшення енерговитрат на виробництво пари  було встановлено систему зворотного осмосу для очищення води, що подається на котли. Нове обладнання ввели до експлуатації в лютому 2017 року. Результатом проекту стало зменшення питомої електропровідності до 20 одиниць при допустимій нормі — 150.

  У всьому світі компанія постійно працює над ефективністю системи транспортування, контролюючи кількість необхідних перевезень та слідкуючи за тим, щоб жоден з транспортних засобів «не відправлявся порожнім». Іншим пріоритетом Nestlé є поступова відмова від використання синтетичних хладагентів і перехід на натуральні речовини в промислових холодильних системах.

  Задачею на майбутнє для Nestlé є дотримання курсу на зменшення парникових викидів. Згідно з Паризькою угодою 2016 року, Nestlé продовжує працювати над подальшим скороченням викидів парникових газів (GHG). У співпраці з  Carbon Disclosure Project, компанія прагне покращити свої ж показники минулих років.      

   

  Довідка

  Nestlé – найбільша компанія світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, яка представлена у 189 країнах, а 328 тисяч співробітників працюють для досягнення спільної мети Nestlé – підвищувати якість життя і сприяти здоровому майбутньому. Nestlé пропонує широкий асортимент продуктів і послуг для родин та домашніх тварин. Має понад 2000 торгових марок: від всесвітньо відомих брендів, таких як NESCAFÉ або Nespresso до лідерів локальних ринків. Результати компанії обумовлені веденням стратегії раціонального харчування та здорового способу життя. Штаб-квартира Nestlé розташована у швейцарському місті Веве, де понад 150 років тому була заснована компанія. Річний обсяг продажів Nestlé у світі сягнув у 2016 році 89,5 млрд. швейцарських фраків. Крім виробництва продуктів харчування, компанія володіє акціями підприємств парфюмерно-косметичної і фармацевтичної промисловості.  

  Nestlé розпочала свою діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва. З тих пір компанія просуває такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та ін. У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року у Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». У кінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 році Nestlé S.A. придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна». У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Lviv), що є одним із п’яти сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів компанії Nestlé на більш ніж 30 ринках Східної та Західної Європи.

  Бізнес Nestlé в Україні представлений наступними напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи,  продукти швидкого приготування) дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.

   

  Коментарі

  Изображение
  Робер Герцог:"Жодних нових зобов'язань і обмежень".
  23.08.2018
  Професор Страсбурзького університету, експерт Ради Європи Робер Герцог... Подробнее...
  Изображение
  Андрій Доценко, керівник компанії Sky Building: "Моно-міста, як спадок від СРСР"
  29.11.2017
  У спадщину від Радянського Союзу нам дісталося багато населених пунктів, які... Подробнее...
  Изображение
  Світлана Теуш: "Сонячна енергетика в Україні є досить привабливою"
  03.11.2017
  1.      Вітаю. Темою вашого виступу на конференції «Solar Energy Ukraine... Подробнее...
  Изображение
  Бернард Юкер: "Ви не можете планувати кар'єру"
  14.07.2017
  Після 37 років роботи в компанії АББ, Бернард Юкер планує піти у відставку. Він був... Подробнее...

  Новини у фотографіях 

  Партнери

   

  Заголовки передовиць

  Контакти

   

   

   Інформаційна агенція "Бізреліз" (Bizreliz)

   КИЇВ - ПОЛТАВА

   e-mail: biz@bizreliz.com

  e-mail: bizreliz@ukr.net

   e-mail: bizreliz@gmail.com

  Copyright © 2010. Бізреліз    Усі права захищені