Бізнес

В Україні створено Міжнародну Раду Палат та Бізнес-Асоціацій. Урочиста церемонія підписання меморандуму про її створення відбулася 19 квітня в Торгово-промисловій палаті України. Американсько-Українська Ділова Рада, Китайська Торгова Асоціація, Міжнародна Турецько-Українська Бізнес-Асоціація, Німецько-Українська торгово-промислова палата, Торгово-промислова палата України та Франко-українська торгово-промислова палата  ухвалили рішення об’єднатися задля поліпшення умов для самоврядування бізнесу в Україні. Долучитися до спільноти висловила бажання й Британсько-Українська торгова палата.
      Міжнародні торгові палати та асоціації іноземного бізнесу спільно працюватимуть задля захисту бізнес-інтересів іноземних та вітчизняних інвесторів в Україні та активізації та поглиблення рівня бізнес-діалогу з урядом. 
     Новостворена платформа загалом  об’єднує близько   9000 компаній, з яких 8 тисяч – члени ТПП України, що представляють національний бізнес та близько тисячі іноземних інвесторів, що працюють в Україні.
   «Сьогодні відбулась без перебільшення  історична подія – бізнес-асоціації та двосторонні палати шести провідних країн, що входять у топ-10 основних інвесторів нашої держави  – Франції, Німеччини, Китаю, Франції, Америки та, власне, України об’єдналися. Коли бізнес об’єднується – його голос стає сильнішим. Новостворена Рада – дієва платформа для вирішення низки проблем, які стоять перед українським бізнесом, які у співробітництві ми зможемо значно швидше та успішніше вирішити. Наша Рада відкрита для інших іноземних дво- та багатосторонніх палат і бізнес-асоціацій, які поділяють наші цілі та принципи. Давайте разом працювати над створенням сприятливого бізнес-клімату», - сказав Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України.
    Рада збиратиметься регулярно, для обговорення актуальної економічної ситуації, рамкових умов для інвестування та готуватиме пропозиції Уряду України щодо вдосконалення можливостей самоврядування, економічної ситуації та бізнес-клімату, вирішення системних питань, що заважають іноземним та вітчизняним інвесторам в Україні.
   «Створення такого об’єднання зараз як ніколи на часі. Рада буде всіляко підтримувати і розвивати напрямки, які дають реальний економічний ефект для українського бізнесу» , - сказав Морган Вільямс, президент Американсько-української ділової ради.
    «Підписання Меморандуму  в стінах ТПП України  зміцнить діалог між українським та іноземним бізнесом, а створення  Міжнародної Ради Палат та Бізнес-Асоціацій вже у найближчому майбутньому покаже позитивний вплив на українську економіку», - сказав Руслан  Осипенко, виконавчий директор Китайської торгової асоціації.
    «Туреччина і Україна зараз переживають «золотий період» економічних, туристичних і культурних взаємин. Вперше в історії бізнес-асоціації та торгові палати провідних країн об’єдналися для того, щоб спільними зусиллями працювати над покращенням бізнес-клімату та залученням інвестицій», - сказав Бурак  Пехліван, голова Міжнародної турецько-української бізнес-асоціації.
   «Німеччина – один з основних інвесторів в Україні. У німецького бізнесу є золоте правило - не варто перекладати відповідальність на уряд, бізнес має власноруч щодня змінювати ситуацію на краще. Міжнародна Рада Палат та Бізнес-Асоціацій в Україні покликана працювати у цьому напрямку – ми об’єднуємо голос бізнесу», - сказав Александр Маркус, голова  Німецько-Української  торгово-промислової  палати.
    «Наша мета – залучити більше інвесторів до України», - сказав Бертран Бар’є, член ради директорів Франко-української торгово-промислової палати.
     У заході також взяли участь керівники дипломатичних установ зарубіжних країн, що діють в Україні.
 

10 квітня 2017 року у Києві відбувся  ІІ УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ БІЗНЕСУ. Форум вже традиційно об'єднує ділову спільноту України. У заході взяли участь понад 400 лідерів українського  бізнесу, представники потужних галузей та різних регіонів України, народні депутати, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та перший віце- прем’єр-міністр  - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
Співорганізаторами Форуму є найбільш впливові об'єднання української бізнес-спільноти: Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Торгово-промислова палата України,  Українська бізнес ініціатива, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України.
ІІ Український форум бізнесу заявив про певні позитивні зрушення, що відбулися за рік, однак наголосив, що більшість пропозицій плану невідкладних дій щодо подолання надзвичайної ситуації в економіці залишилося поза увагою влади. У 2016 році у порівнянні з 2013р. ВВП на душу населення зменшився майже в 2 рази (з $ 4тис. до  $ 2,2 тис.), експорт знов знизився навіть на фоні відчутного падіння протягом 2014-2015рр.  Загалом понад 75%  в українському експорті складають сировина та товари первісної переробки з низькою доданою вартістю. Недостатня координованість дій між парламентом, урядом та НБУ щодо реалізації грошово-кредитної політики призвела до дефіциту обігових коштів, фактичного припинення кредитування реального сектору економіки та високої вартості кредитів.
Під загрозою знищення опинилися цілі сектори промисловості, що є національним надбанням України: аерокосмічна галузь, транспортне та енергетичне машинобудування. Високих масштабів набуває трудова міграція, відтік за кордон високопрофесійних кадрів. Невирішеність ключових проблем вітчизняного підприємництва, пов’язаних з зростаючим фіскальним навантаженням, надлишковим регулюванням малого бізнесу та безпосереднім втручанням держави у господарську діяльність підприємств, значним     нарощуванням вартості тарифів  природних монополій спричиняє згортання ділової активності.
На думку учасників форуму, перш за все, увага держави і бізнесу має зосередитися навколо таких проблем: 
Необхідність реалізації цільових програм державно-приватного партнерства. Основними сферами реалізації програм у такому  форматі може  бути модернізація енергетичного комплексу,  ЖКГ та оновлення рухомого складу Укрзалізниці. Наприклад, на сьогодні середній знос парку вантажних вагонів становить 89,65%. До застарілого фонду відноситься 3055 будинків на 211,5 тис. квартир;
Надання доступу до кредитних ресурсів на економічно прийнятних умовах.  Учасники Форуму акцентували увагу Уряду на необхідності розробки плану спільних дій КМУ та НБУ щодо створення умов для довгострокового кредитування. Фінансові ресурси потрібно концентрувати на реалізації державних програм, реалізація яких матиме мультиплікативний ефект для промислового зростання;
 Необхідність актуалізації експортної політики в інтересах нарощування реалізації продукції з високим ступенем доданої вартості. Держава має сприяти доступу українських підприємств в державних закупках Євросоюзу, скасувати необгрунтовані бар’єри для руху капіталу, забезпечити початок діяльності Експортно-кредитного агентства;
Необхідність подолання явищ деіндустріалізації. Шляхами вирішення проблеми деіндустріалізації можуть стати посилення державної промислової політики у діяльності КМУ, поступове заміщення сировинної складової в експорті продукцією з високим рівнем доданої вартості, запровадження дієвих стимулів залучення інвестицій у розвиток виробництва на території індустріальних парків.
Лібералізація фіскальної політики. Основними питаннями фіскальної політики визначені: впровадження інвестиційних стимулів в оподаткуванні та зниження податкового тиску на суб’єктів господарювання; забезпечення прозорого функціонування єдиного реєстру з відшкодування ПДВ;  визначення порядку та термінів відшкодування державою підприємствам ПДВ та переплат податку на прибуток за минулий період;
Державні закупівлі. Також темою дискусій учасників Форуму стало надання пріоритету вітчизняним виробникам під час закупівель державними компаніями та за бюджетні кошти через механізм застосування критеріїв оцінки в тендерній документації, зокрема, наявність виробничої та сервісної бази на території України;
Підтримка розвитку МСБ. На думку учасників Форуму, МСБ слід розглядати як інвесторів, які у своїй більшості самостійно фінансують бізнес та забезпечують збільшення прошарку середнього класу. Для розвитку українського МСБ необхідні: бюджетні програми, що передбачатимуть часткову компенсацію використання кредитів  на розвиток МСБ, створення нових робочих місць; скасування надмірних штрафів та господарських санкцій у сфері трудових відносин; недопущення розширення необмежених прав інспекторів праці стосовно здійснення перевірок підприємств; визначення перспектив подальшого реформування системи спрощеного оподаткування у контексті створення сприятливих умов діяльності МСБ на загальній системі оподаткування;
Адаптація до умов вільної торгівлі з ЄС. Є потреба у створенні системи фінансової підтримки переходу на нові європейські стандарти, а також у розробці і забезпеченні послідовної реалізації національної програми адаптації української економіки до умов вільної торгівлі з ЄС (стандарти, технічні регламенти, модернізація);
Відновлення трудового потенціалу в інтересах забезпечення економічного зростання. Сьогодні відсутній комплексний підхід до прогнозування потреб виробничої та невиробничої сфер у кваліфікованих спеціалістах і робітниках з урахуванням структури національної економіки та поточної демографічної ситуації,  тенденцій щодо нарощування трудової міграції за кордон. Необхідно вживати заходів щодо зменшення трудової міграції,  сприяння поверненню в Україну довгострокових працівників-мігрантів, підтримувати розвиток  професійної підготовки за природничими та технічними спеціальностями, прискорювати темпи оновлення професійних знань та організація безперервної освіти.
Учасники П Українського форуму бізнесу прийняли заяву, де виклали зміст основних проблем, що турбують бізнес, та пропозиції щодо їх вирішення. Заява буде спрямована очільникам держави. Вони  наголосили, що Форум є традиційно відкритим до приєднання та висловлення пропозицій щодо його роботи.
 

2 березня 2017 року розпочався VI Форум України з питань розвитку конкуренції, організований Антимонопольним комітетом України спільно з Фондом розвитку конкуренції, з презентації та обговорення результатів проведеного у 2016 році Огляду Організацією економічного розвитку та співробітництва (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD)виконання Україною рекомендацій у сфері конкурентної політики та законодавства (далі - Огляд). Зазначені рекомендації були надані у попередніх експертних оглядах ОЕСР (2008 р.) і ЮНКТАД (2013 р.). В Огляді наведено актуальні рекомендації, які забезпечать Антимонопольному комітету, Кабінету Міністрів та Верховній Раді Українивсеохоплюючу дорожню карту з реалізації реформ. Огляд також включає низку рекомендацій для подальшого розвитку конкурентної політики і законодавства в Україні.

Огляд ОЕСР презентували Фредерік Женні (Голова Комітету з питань конкурентної політики та законодавства ОЕСР) та Степан Луців (Бюро Канади з питань конкуренції).

Представники виконавчої влади України разом з керівниками та представниками європейських конкурентних відомств обговорили можливості та виклики стосовно практичного застосування рекомендацій експертного огляду ОЕСР.

На високому фаховому рівні за участю представників різних гілок влади України, іноземних експертів були розглянуті та обговорені актуальні теми розвитку економічної конкуренції, зокрема, законодавчого забезпечення реформ у сфері конкуренції та реформи судочинства і її впливу на питання розвитку конкуренції.

Далі фахівці у сфері контролю за державною допомогою обговорюватимуть практичні аспекти імплементації системи моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання. Актуальність цієї теми зумовлена тим, що з 2 серпня 2017 року набирає чинності Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Зокрема, розпочнеться інвентаризація чинних схем державної підтримки на виявлення у них ознак державної допомоги. 28 грудня 2016 року Антимонопольний комітет на своєму засіданнісхвалив Звіт про результати Пілотного проекту з контролю державної допомоги в енергетичній сфері України. Під час реалізації Пілотного проекту Комітетом проаналізовано 26 програм державної підтримки суб’єктам господарювання, яка надається у секторах вугільної промисловості, електроенергетики і нафтогазовому секторі, складено Звіт та розроблено низку рекомендацій надавачам державної допомоги.

Наступні частини VI Форуму присвячені актуальним темам розвитку економічної конкуренції, зокрема, вдосконаленню регулювання природних монополій та забезпечення справедливої конкуренції на ринках, що регулюються, вдосконаленню слідчих повноважень конкурентних відомств та механізмів співпраці з правоохоронними органами задля забезпечення ефективного розслідування картелів і інших антиконкурентних правопорушень, комплаєнс-програмам для бізнесу, як механізмом зниження операційних ризиків суб’єктів господарювання.

У заході взяли участь керівництво Антимонопольного комітету України, представники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, Голова Комітету з питань конкуренції ОЕСР Фредерік Женні, представники Представництва ЄС в Україні, Світового банку, Секретаріату Енергетичного співтовариства, Ради бізнес-омбудсмена, керівники та представники конкурентних відомств Білорусії, Болгарії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Румунії, Словаччини та Туреччини, ділове та експертне співтовариство, експерти Фонду розвитку конкуренції, міжнародні експерти, представники профільних асоціацій, бізнес-кіл, громадськості та ЗМІ.

Форум України з питань розвитку конкуренції є майданчиком для обміну міжнародним досвідом у сфері конкуренції та напрацювання пропозицій щодо вдосконалення конкурентної політики, права та правозастосування в Україні.

Спілка українських підприємств (СУП) переконана, що ухвалення законопроекту «Про забезпечення масштабної експортної експансії» (№2142а) є позитивним зрушенням у державному регулюванні зовнішньо-економічної діяльності (ЗЕД) та покликано стимулювати експортну діяльність українських виробників.

Нагадаємо, що 20 грудня 2016 Верховна Рада України у другому читанні прийняла закон «Про забезпечення масштабної експортної експансії» (№2142а). Документом передбачено, що для стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження Кабінет Міністрів України повинен створити Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

Спілка українських підприємців (СУП) у своїх пропозиціях для Уряду неодноразово наголошувала на необхідності удосконалення регулювання ЗЕД та створення державної установи з підтримки експорту. «Сподіваємось, що таке рішення є підтвердженням початку конструктивного та зваженого реагування керівництва країни на вимоги підприємців», — зазначив Ігор Гуменний, Член ради директорів СУП, власник UBC GROUP, яка експортує охолоджувальне обладнання у 70 країн світу .

Щоб здійснювати поставки продукції українського виробництва у країни ЄС на конкурентних умовах українським експортерам необхідно:

-          гарантії щодо виконання умов контрактів з боку українських підприємців;

-          страхування невиконання зобов’язань з боку українського постачальника;

-          гарантії держави за договорами, які забезпечують розвиток експорту;

-          часткова компенсація вартості експортних кредитів.

Саме ЕКА буде здійснювати страхування та перестрахування, надавати гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також брати участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами

Крім того, поява ЕКА відкриє доступ українським експортерам до міжнародних інвестицій, так як наявність страхування є однією з ключових вимог багатьох міжнародних інвестиційних проектів.

«Виконання цих умов повинно вплинути на зниження собівартості українського виробництва, що зробить українську продукцію на закордонних ринках більш конкурентоспроможною», — впевнений Ігор Гуменний.

 

Довідково: Спілка українських підприємців (СУП) була зареєстрована 29 січня 2016 року. Це перша найбільша об’єднана сила українських підприємців, яка створена за межами політичних інтересів з метою формування сприятливого бізнес-середовища, захисту інтересів та популяризації інновацій серед представників малого, середнього та великого бізнесу України. СУП об'єднує, представляє та захищає інтереси незалежних українських підприємців, незважаючи на масштаб, галузь та географію їхньої діяльності. СУП прагне об’єднати понад 100 тис українських підприємців. 

1-2 грудня 2016 року за ініціативою Торгово-промислової палати України  під патронатом Національного форуму з підтримки експорту відбулась  Друга міжнародна конференція «Зони вільної торгівлі: можливості та виклики для України та партнерів».
   Конференція вже вдруге стала майданчиком для відкритого спілкування представників державної влади та бізнесу. Вона об’єднала понад  500 експортерів із усіх куточків України, представників вищих органів влади, зарубіжних торгово-промислових палат, іноземного бізнесудипломатичних місій, інвестиційних інституційпровідних експертів у сфері фінансової, інвестиційної діяльності, фінансово-банківських установ, а також іноземні делегації  країн, із якими Україна має угоди про вільну торгівлю. Загалом за два дні роботи конференції своїм досвідом і баченням взаємодії в рамках зон вільної торгівлі поділилися понад 90 українських та іноземних спікерів.
     «Упевнений, що обговорення на такому рівні найболючіших питань українських виробників-експортерів створює нові можливості для подальшого втілення заходів із диверсифікації українського експорту, залучення іноземних інвестицій в Україну та надання практичної допомоги малому і середньому  бізнесу у здійсненні експортно-імпортних операцій. Ми запропонували різноманітну програму нашої конференції, аби під час панельних дискусій і круглих столів обмінятися думками з актуальних питань підтримки експорту: щодо реалізації положень Угоди про вільну торгівлю з ЄС, використання потенціалу співробітництва з країнами СНД, ГУАМ, а також тієї «домашньої роботи», яку слід виконати українському та канадському урядам, щоб угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою мала позитивний результат», - сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.
  Метою  Другої міжнародної торгово-промислової конференції «Зони вільної торгівлі: можливості та виклики для України та партнерів»  стало  комплексне обговорення положення чинних і потенційних угод України про вільну торгівлю, а саме з державами  ЄС і СНД, Канадою, оскільки майже 70% торгівлі припадає саме на ці країни. Також перспективним напрямом співробітництва є ГУАМ (створення так званого нового Шовкового шляху до країн Центральної Азії та Китаю, Транскаспійського коридору, (ТРАСЕКА).
      На Конференції обговорили положення чинних угод України про вільну торгівлю, а також стан змін в економічній, митно-фіскальній, промисловій та інвестиційній сферах, питання інформаційної підтримки експорту, розвитку індустріальних парків і запровадження механізму державно-приватного партнерства.

 Одним з ключових заходів Конференції стала гала-сесія за участі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, урядовців, бізнес-спільноти та представників міжнародного середовища, на якій обговорили питання, вирішення яких вдалося реалізувати відповідно до плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік в економічній, інвестиційній сферах, та у сфері промислової політики. Проблематика цих питань відображає той позитивний тренд, який розпочав формуватися в поточному році в Україні, а самеактивізація і розвиток дієвої співпраці Уряду України з українськими діловими колами. Нагадаємо, що результатом Першої міжнародної конференції стала серія зустрічей прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з бізнесом, ініційована ТПП України. На них вирішувались конкретні запити підприємців, зокрема, стосовно проблеми сприяння вітчизняному експортерові в просуванні товарів і послуг на ринки іноземних країн, відшкодування ПДВ, митних «схем» і безпідставного ініціювання кримінальних проваджень проти скаржника за наявності рішення суду на його користь тощо.
      Цікавим заходом стала фінансово-банківська панельна дискусія за участю представників НБУ, Мінфіну й експертів міжнародних інституцій, під час якої мова йшла про  лібералізацію валютного ринку, доступ до новітніх механізмів та інструментів торговельного фінансування, налагодження міжнародного співробітництва між клієнтами різних країн і програму розвитку фінансового сектора.
      Оскільки ми живемо в сучасному інформаційному суспільстві, електронні ресурси суттєво  впливають на розвиток дво- та багатосторонньої торгівлі у форматах b2b, b2c. Цим питанням була  присвячена окрема панельна дискусія щодо залучення інформаційних ресурсів і PR-інструментів держави та бізнесу для підтримки та стимулювання українського експорту.  
    В якості нововведення цього року в рамках конференції пройшли зустрічі представників міжнародних торгово-промислових палат і бізнес-асоціацій за участю представників дипломатичного корпусу в Україні. На них обговорювали спільні завдання щодо сприяння торгівлі, промисловій кооперації, інвестуванню. Також відбувся майстер-клас на тему: «Системний підхід до експорту - запорука успішного виходу на нові ринки» (на прикладі ринку ЄС).
 

Прес-служба ТПП України

 

Коментарі

Изображение
Седрик Германн: "В Україні низький рівень агрострахування"
15.03.2017
Агрострахування наразі залишається мало запитаним серед українських... Подробнее...
Изображение
Хен Ліхтенштейн:"Сільське господарство - складний бізнес"
14.03.2016
Президент і Генеральний директор компанії Adama Agricultural Solutions Хен Ліхтенштейн... Подробнее...
Изображение
Гжегож Гайда:"Житлова реформа хворіє на популізм"
11.03.2016
Чи повинна держава ремонтувати будинки в приватній власності? Відповідь на таке... Подробнее...

 

Новини у фотографіях 

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/539601_MG_2234.JPG

Повнолітня "Людина року"

Цієї весни на всіх, причетних до створення загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ», на її незмінних друзів і прихильників чекає подвійне свято. По-перше, це урочисте дійство вшанування переможців і володарів титулу «ЛЮДИНА РОКУ-2011», See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/134157bilyk_.jpeg

Перша музична премія "Yuna"

 8 лютого 2012 року в НПМ «Україна», відбулась перша щорічна музична премія YUNA – національна церемонія нагородження найкращих в музичній сфері. Перша церемонія нагородження премії «Yuna» відзначила найкращих діячів музичного мистецтва See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/508028marafon_058.JPG

Найдовший телемарафон

З 5:30 29 березня  до 19:30 2 квітня 2012 року в он-лайн трансляції на сайті та в ефірі Першого Національного й ТРК «Ера»  тривав телемарафон «Пісня об’єднує нас!», який зробив See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/784436bovych_.jpg

Язичницькі символи Бовича

Понад 80 робіт, вирізьблених з дерева та присвячених прадавній язичницькій  та християнській духовності українців, покажуть у Києві з 5 по 17 квітня. Виставка «Дідизна», на якій будуть представлені твори одного з See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/565483fashion_04.JPG

Український EuroFashion

19 березня показом колекцій України та Іспанії відкрився проект EuroFashion ювілейного UFW. З цього показу стартував унікальний проект «модної» Європи, присвячений проведенню в Україні Євро-2012. Окрім численних гостей, показ відвідали See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/795012Devid_Spryit_Stefan_Kaltemberger.jpg

Презентация ультрабуков в Киеве

Одна из самых ожидаемых новинок первого квартала 2012 года, ультрабук Dell XPS 13 был презентован в культурно-развлекательном центре ATMASFERA 360. В атмосфере технологий третьего тысячелетия звезду ультрабука Dell XPS 13 в See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/134095hluschenko_.jpg

Графика Николая Глущенко

С 6 по 18 апреля 2012 года в залах Киевского национального музея русского искусства пройдет выставка коллекции графики 1930 – 1970-х гг. выдающегося  украинского художника, непревзойденного колориста – Николая Глущенко. See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/841692mak_donaldz_.JPG

Стояти за касою не просто...

11 листопада 2012 року відомі українські спортсмени, музиканти та громадські діячі відвідали МакДональдз на Хрещатику в Києві, де взяли участь у цьогорічній благодійній акції «День Щастя». Кожен небайдужий може також See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/377310RadissonBluHotelKyivPodil_.JPG

На древнем Подоле - новый Radisson

The Rezidor Hotel Group, одна из наиболее динамично развивающихся компаний в мировой гостиничной индустрии, входящая в составTheCarlsonRezidorHotelGroup, открыла второй отельв Киеве– Radisson Blu Hotel Kiev, Podil. Новая гостиница на 164 See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699123lg_tv_.jpg

Перший у світі 84-дюймовий телевізор

Компанія LG Electronics спільно з мережею магазинів побутової техніки COMFY представила перший у світі 84-дюймовий CINEMA 3D Ultra HD телевізор на українському ринку. CINEMA 3D Ultra HD телевізор LG був уперше See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/550710576_predTalant.JPG

Мастера предпринимательства

Компания «Эмвей Украина» вместе с Украинским союзом промышленников и предпринимателей открыла «Мастерскую предпринимательства». 16 ноября 2012 года прошла конференция «Мастерская предпринимательства». В рамках конференции состоялось три события: награждение победительниц первого национального See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/113953pampers_.jpg

Тато-мама

30 января 2013 г. в научно-развлекательном центре «Атмасфера» в Киеве прошел первый всеукраинский Trendy Mama Forum, посвященный самым актуальным трендам и инновациям в уходе за малышами. Послушать экспертов и известных See details

Партнери

 

Контакти

 

 

 Інформаційна агенція "Бізреліз" (Bizreliz)

 КИЇВ - ПОЛТАВА

 e-mail: biz@bizreliz.com

e-mail: bizreliz@ukr.net

 e-mail: bizreliz@gmail.com

Copyright © 2010. Бізреліз    Усі права захищені