Агропром

   Завершила работу уже Третья международная конференция «Рынок материально-технических ресурсов-2010. Лидеры инвестиций и рынка МТР», которую Аналитический центр «УкрАгроКонсалт» традиционно провел 25 ноября.

Участники конференции, а их было свыше 120 человек, отмечают, что информация, полученная на конференции от высокого уровня экспертов, позволила лучше оценить реальную ситуацию на мировом и украинском рынке материально-технических ресурсов, а также рассмотреть и обсудить инвестиционный климат аграрного сектора Украины.

Состоялось обсуждение прогнозов инвестирования и кредитования в аграрное производство, перспектив развития рынка материально-технических ресурсов в кратко- и среднесрочной перспективе, путей совершенствования стратегий участников рынка.

В центре дискуссий были проблемы восстановления экономики и экономических реформ на Украине, новые возможности роста эффективности аграрного производства.  С докладами выступали представители таких компаний и организаций как Мировой Банк, Международная Финансовая Корпорация, Кимбрия Юнигрейн, Нутритех Украина, УкрАгроКонсалт, Texel Capital Limited, Банк Креди агриколь, Индекс Банк, УкрСиб Эссет Менеджмент и другие.

Повышенный интерес вызвали доклады представителей Международной Финансовой Корпорации Алены Волошиной и Гари Роше, которые говорили об агростраховании в украинском агросекторе, его проблемах и перспективах. Как отметил Гари Роше, агрострахование в Украине развито недостаточно, в то время как в Европе им пользуются как эффективным инструментом привлечения финансирования. “Нужно улучшать репутацию страховиков для поднятия уровня доверия фермеров к этим компаниям” - отметил он.

Надеемся, что информация, полученная на конференции «Рынок материально-технических ресурсов-2010. Лидеры инвестиций и рынка МТР» позволит участникам рынка МТР уточнить свои аграрные стратегии на 2011 год и повысить качество принимаемых решений.

Прийняття Податкового Кодексу може викликати зростання цін на ринку м'яса, заявляють спеціалісти Українського Клубу Аграрного Бізнесу.

У листопаді поточного року закупівельні ціни на худобу та птицю у живій вазі стабілізувалися після їх зростання у вересні і зниження у жовтні. Сьогодні на ринку м'яса практично не відбувається істотних цінових коливань і швидше за все така ситуація збережеться до кінця року, за винятком передсвяткових днів.


«Основні цінові коливання спостерігалися на ринку свиней», - говорить виконавчий директор УКАБ Єлизавета Святківська. За її словами, у вересні, після перегляду собівартості, підприємства підняли ціни на свиней у живій вазі до 16,8 грн/кг (друга категорія), а вже у жовтні середня ціна становила 14,9 грн/кг. У листопаді ціни на свиней зафіксувалися на рівні 13,8-14 грн/кг, і, швидше за все, збережуться в такому ціновому діапазоні до кінця поточного року.


Основна причина зниження цін, незважаючи на збільшення виробничої собівартості, - низький платоспроможний попит при збільшенні пропозиції з боку сільгосппідприємств. Так, станом на 1 листопада, поголів'я свиней в сільськогосподарських підприємствах зросло на 12,4% до 3,74 млн. голів. У цілому поголів'я свиней збільшилося на 11,6% до 8,52 млн. голів. Зниження прибутковості вирощування свиней змушує виробників вирізати поголів'я, що сприяє зростанню пропозиції свинини на ринку, але в середньостроковій перспективі може спровокувати і зростання цін через скорочення пропозиції свиней.


Ситуацію може посилити прийняття Податкового кодексу, згідно з яким передбачається субсидування виробників у перерахунку на голову корови за рахунок акумульованих у спецфонді держбюджету коштів податку на додану вартість (ПДВ). За розрахунками УКАБ, скасування дотацій через м'ясопереробні підприємства може привести до подорожчання їх продукції на 7% навіть при незмінних цінах на м'ясну сировину.


«За нашими підрахунками, питома вага дотацій у вартості м'яса, реалізованого в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, становила у 2009 р. 4,24%, господарствами населення - 14,93%. Якщо підтримка через м'ясопереробників буде скасована, то існує ризик втрати прибутковості виробниками в тих же межах. Це означає підвищення цін на м'ясо, що поставляється на переробку в середньому на 7%», - стверджує експерт УКАБ з ринків тваринницької продукції Тарас Гагалюк.


  У зв’язку із загрозами для роботи м'ясо-молочної галузі України в контексті прийняття Податкового Кодексу України, Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) звернулась до Президента України Віктора Януковича з проханням зберегти чинний механізм нарахування дотацій для виробників молока та м’яса.


Про це йдеться у листі Асоціації від 22 листопада 2010 року щодо редакції пункту 2 статті 7 розділу XIX "Прикінцеві та перехідні положення" проекту Податкового кодексу України, що визначає режим підтримки виробників молока та м’яса за рахунок сум податку на додану вартість.


За результатами аналізу можливих наслідків зміни системи нарахування дотацій для виробників молока та м'яса, проведеного УКАБ, зміна чинного механізму спричинить низку негативних наслідків для галузей виробництва та переробки молока та м’яса.


Так, можлива зміна в нарахуванні дотацій негативно позначиться на діяльності підприємств, що виробляють 64% молока в Україні, зменшить суму дотацій ефективним господарствам, що дестимулюватиме підвищення продуктивності виробництва молока та його якості, спричинить вилучення обігових коштів сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств, зменшить товарність виробництва молока (а отже і базу для нарахування дотацій), обмежить можливість підтримки інших галузей сільського господарства у відповідності до зобов’язань перед СОТ, може сприяти зростанню цін на продукцію тваринництва, а також спричинить низку інших негативних наслідків.


На жаль, стенограма засідань Верховної Ради вказує на те, що поправки народних депутатів, спрямовані на відновлення транспарентної та дієвої державної підтримки м’ясо-молочної галузі (мова йде про поправки народних депутатів Ващук К.Т. та Хомутинніка В.Ю. до пункту 2 статті 7 розділу XIX) не були підтримані Верховною Радою.


УКАБ сподівається на підтримку Президента у вирішенні зазначеного питання і просить врахувати можливі негативні наслідки для виробників молока і м’яса при розгляді питання про підписання Податкового Кодексу України. У випадку ж його  підписання, Асоціація просить ініціювати внесення змін до  пункту 2 статті 7 розділу XIX із метою відновлення дієвої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

  Аналитический центр «УкрАгроКонсалт» отмечает продолжение стремительного подорожания соевых бобов и масла на СВОТ. 
  За неделю (4-11 ноября) январские котировки сои на СВОТ подорожали до 13,39 дол/буш  (12,74 дол/буш неделю назад). Этому способствовали массовые фондовые закупки, высокий спрос на сою. Кроме того USDA снизил урожайность сои до 43,9 бушелей/акр с 44,4 бушелей/акр в ноябре. В связи с этим урожай сои в США снизится до 3,375 млрд.бушелей, что значительно ниже трейдерских ожиданий. Оценка конечных запасов сои в США составит 185 млн.бушелей против 265 млн.бушелей в прошлом месяце. В тоже время оценка экспорта была повышена на 50 млн. бушелей.
Импорт соевых бобов в ЕС в 2010/11 году вырастет на 1 млн.тонн в год до 14,3 млн.тонн, т.к. Европе необходимо компенсировать низкий урожай рапса.
Импорт сои в Китай за период январь-октябрь 2010 года все еще находится на исторически высоком уровне, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составил 43,9 млн.тонн.   
Декабрьские котировки соевого масла на СВОТ также резко выросли до 55,03 центов за фунт ( 51,25 центов за фунт неделю назад).


Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) звернулась до парламентських фракцій та політичних партій, представлених в парламенті, з проханням зберегти податкову підтримку виробників молока і м’яса.


Про це зазначили в прес-службі УКАБ, коментуючи рішення Комітету з питань податкової та митної політики по врахуванню пропозицій та поправок народних депутатів щодо збереження чинного механізму підтримки виробників молока та м’яса через переробні підприємства до 2015 року. Дане рішення відображено у порівняльній таблиці до проекту Податкового кодексу України, поданого до другого читання.


Аналіз, проведений УКАБ, свідчить, що запропонований раніше механізм підтримки виробників молока та м’яса з виплатами на 1 голову корови (норми Податкового Кодексу, прийнятого в першому читанні) робить недосяжною реалізацію цілей розвитку молочної галузі, таких як збільшення виробництва молока, підвищення якісних показників молочної сировини, підвищення товарності молока.


Так, відповідно до розрахунків УКАБ, підтримка ефективних сільгосппідприємств при переході на дотації на голову корови зменшиться в 1,5-2 рази (з 2000-3000 грн. до 1400-1600 грн. в перерахунку на голову корови), що негативно позначиться на перспективах розвитку молочного тваринництва.


«Важливим є той факт, що даний механізм несе ризик протиріччя із нормами СОТ. Питома вага дотацій перевищить на 1,3-3% допустимий розмір продуктової підтримки на рівні 5% від валового виробництва продукції, - коментує експерт з ринків тваринництва УКАБ Тарас Гагалюк. - В такому випадку зарахування близько 2,3 млрд. грн. до сукупного виміру підтримки, зафіксованого відповідно до зобов’язань перед СОТ на рівні 3,043 млрд. грн., різко обмежить можливості підтримки інших галузей сільського господарства».
Експерт аграрних ринків УКАБ Інна Ільєнко додає, що дотації на голову корови спричинять суттєве зростання витрат на адміністрування державної підтримки, вимивання обігових коштів сільгосппідприємств, ускладнять можливість виконання вимог щодо повноцінного ветеринарного контролю продукції, що виробляється в домогосподарствах, та спричинить низку інших негативних наслідків.
У зв’язку із зазначеним, УКАБ звернулась до народних депутатів з проханням підтримати позицію Комітету з питань податкової та митної політики  щодо необхідності збереження чинного режиму підтримки виробників молока та м’яса через переробні підприємства.

Прес-служба «Українського клубу аграрного бізнесу»

 

Коментарі

Изображение
Седрик Германн: "В Україні низький рівень агрострахування"
15.03.2017
Агрострахування наразі залишається мало запитаним серед українських... Подробнее...
Изображение
Хен Ліхтенштейн:"Сільське господарство - складний бізнес"
14.03.2016
Президент і Генеральний директор компанії Adama Agricultural Solutions Хен Ліхтенштейн... Подробнее...
Изображение
Гжегож Гайда:"Житлова реформа хворіє на популізм"
11.03.2016
Чи повинна держава ремонтувати будинки в приватній власності? Відповідь на таке... Подробнее...

 

Новини у фотографіях 

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/539601_MG_2234.JPG

Повнолітня "Людина року"

Цієї весни на всіх, причетних до створення загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ», на її незмінних друзів і прихильників чекає подвійне свято. По-перше, це урочисте дійство вшанування переможців і володарів титулу «ЛЮДИНА РОКУ-2011», See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/134157bilyk_.jpeg

Перша музична премія "Yuna"

 8 лютого 2012 року в НПМ «Україна», відбулась перша щорічна музична премія YUNA – національна церемонія нагородження найкращих в музичній сфері. Перша церемонія нагородження премії «Yuna» відзначила найкращих діячів музичного мистецтва See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/508028marafon_058.JPG

Найдовший телемарафон

З 5:30 29 березня  до 19:30 2 квітня 2012 року в он-лайн трансляції на сайті та в ефірі Першого Національного й ТРК «Ера»  тривав телемарафон «Пісня об’єднує нас!», який зробив See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/784436bovych_.jpg

Язичницькі символи Бовича

Понад 80 робіт, вирізьблених з дерева та присвячених прадавній язичницькій  та християнській духовності українців, покажуть у Києві з 5 по 17 квітня. Виставка «Дідизна», на якій будуть представлені твори одного з See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/565483fashion_04.JPG

Український EuroFashion

19 березня показом колекцій України та Іспанії відкрився проект EuroFashion ювілейного UFW. З цього показу стартував унікальний проект «модної» Європи, присвячений проведенню в Україні Євро-2012. Окрім численних гостей, показ відвідали See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/795012Devid_Spryit_Stefan_Kaltemberger.jpg

Презентация ультрабуков в Киеве

Одна из самых ожидаемых новинок первого квартала 2012 года, ультрабук Dell XPS 13 был презентован в культурно-развлекательном центре ATMASFERA 360. В атмосфере технологий третьего тысячелетия звезду ультрабука Dell XPS 13 в See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/134095hluschenko_.jpg

Графика Николая Глущенко

С 6 по 18 апреля 2012 года в залах Киевского национального музея русского искусства пройдет выставка коллекции графики 1930 – 1970-х гг. выдающегося  украинского художника, непревзойденного колориста – Николая Глущенко. See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/841692mak_donaldz_.JPG

Стояти за касою не просто...

11 листопада 2012 року відомі українські спортсмени, музиканти та громадські діячі відвідали МакДональдз на Хрещатику в Києві, де взяли участь у цьогорічній благодійній акції «День Щастя». Кожен небайдужий може також See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/377310RadissonBluHotelKyivPodil_.JPG

На древнем Подоле - новый Radisson

The Rezidor Hotel Group, одна из наиболее динамично развивающихся компаний в мировой гостиничной индустрии, входящая в составTheCarlsonRezidorHotelGroup, открыла второй отельв Киеве– Radisson Blu Hotel Kiev, Podil. Новая гостиница на 164 See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699123lg_tv_.jpg

Перший у світі 84-дюймовий телевізор

Компанія LG Electronics спільно з мережею магазинів побутової техніки COMFY представила перший у світі 84-дюймовий CINEMA 3D Ultra HD телевізор на українському ринку. CINEMA 3D Ultra HD телевізор LG був уперше See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/550710576_predTalant.JPG

Мастера предпринимательства

Компания «Эмвей Украина» вместе с Украинским союзом промышленников и предпринимателей открыла «Мастерскую предпринимательства». 16 ноября 2012 года прошла конференция «Мастерская предпринимательства». В рамках конференции состоялось три события: награждение победительниц первого национального See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/113953pampers_.jpg

Тато-мама

30 января 2013 г. в научно-развлекательном центре «Атмасфера» в Киеве прошел первый всеукраинский Trendy Mama Forum, посвященный самым актуальным трендам и инновациям в уходе за малышами. Послушать экспертов и известных See details

Партнери

 

Контакти

 

 

 Інформаційна агенція "Бізреліз" (Bizreliz)

 КИЇВ - ПОЛТАВА

 e-mail: biz@bizreliz.com

e-mail: bizreliz@ukr.net

 e-mail: bizreliz@gmail.com

Copyright © 2010. Бізреліз    Усі права захищені